Tööstuslikud kaitselülitid OEZ MODEION. Omadused ja valiku tegemine

OEZ-Modeon

Liigvooluvabastite valimine ning seadistuste määratlemine on ülesanne, millega peavad kõige sagedamini tegelema projekteerijad. Seetõttu oleme otsustanud pärast mitme aasta möödumist selle teema juurde tagasi tulla.

SAMM 1: liigvooluvabasti valimine

Valides õige liigvooluvabasti, saate vältida mitmeid probleeme, millega seisavad silmitsi eelkõige lõppkasutajad, kuid ka jaotuskilpide tootjad, elektroinstallatsioonifirmad või järelevalveinsenerid. Näiteks võib juhtuda, et valitakse lihtne liigvooluvabasti, mis ei võimalda seadistada väljalülitusomadust, mis sobituks kaitstava seadme või vooluahelaga ja/või ei ole võimalik saavutada nõutavat selektiivsust. Seetõttu lülitub kaitselüliti soovimatult üsna sageli välja. See toob märkimisväärset kahju mitmetele tootjatele eri valdkondades, näiteks metallurgia- või klaasitööstuses. Liigvooluvabasti valimisel tuleks arvesse võtta ka ökonoomsust ning lihtsates rakendustes ei ole sobilik kasutada keerukaid vabasteid, mis on ka kallimad. Teine olukord on siis, kus koormus või isegi vooluahela parameetrid ei ole piisavalt hästi teada. Sellisel juhul on otstarbekas eelistada keerukamaid liigvooluvabasteid, millel on rohkem seadistusvõimalusi, mida saab määrata vatavalt konkreetsetele vajadustele töölerakendamise ajal. Alljärgnevas tekstis on käsitletud vastavust kaitstavate seadmete ja liigvooluvabastite vahel koos põhikarakteristikutega, mis võib olla abiks vabasti valimisel.

SAMM 2: seadistuste määratlemine

Liigvooluvabasti sobimatu seadistus võib viia kaitselüliti soovimatu väljalülitumiseni tavalise probleemivaba töö käigus või vastupidi ‒ kaitselüliti ei pruugi lühise korral välja lülituda. Väljalülitusomaduse seadistuse võib jagada kaheks põhimõtteliseks rühmaks.

ESIMENE RÜHM: kaitse ülekoormuse eest (sõltuv aegvabasti)

Sageli nimetatakse seda rühma „termilisteks vabastiteks“. Liiga kõrge termilise vabastuse väärtus võib viia liini või mootorite termilise ülekoormuseni ja lõpuks isegi kaitstava seadme rikkeni. Mootori puhul on lisaks vajalik tagada kaitse faasirikke korral. Vastupidiselt viib termilise vabastuse väärtuse madal seadistus juba eelpool mainitud kaitselülitite soovimatute väljalülitusteni tavapärase töö käigus. Näiteks võivad termilise vabastuse relee sobimatu seadistuse korral kaitselülitid mootori käivitamise ajal pidevalt välja lülituda. Termiline mälu võidakse välja lülitada ainult harvadel juhtudel, kuid mitte kunagi mootorite, liinide ja trafode kaitsmise ajal. Näiteks kohtkeevitusmasinate või roomikkraanade kaitsmisel, kus registreeritakse regulaarne tsükliline ülekoormus, on võimalik termiline mälu välja lülitada. Seadmed on dimensioneeritud sellistele ülekoormustele vastavalt.

TEINE RÜHM: kaitse lühiste eest (sõltumatu aegvabasti)

Seda rühma tuntakse erialaslängis ka „lühisvabastina“. Lühisvabasti väärtuse vale seadistus võib kaasa tuua tunduvalt tõsisemaid tagajärgi. Lühisvabasti väärtuse liiga madal seadistus põhjustab jällegi soovimatut kaitselüliti väljalülitumist. Lühisvabasti väärtuse liiga kõrge seadistus võib vastupidiselt kaasa tuua olukorra, kus kaitselüliti lülitub lühise korral hiljem välja või ei lülitu üldse välja. Mõlemal juhul võib see tingida märkimisväärse materiaalse kahju või isegi vigastusi ja surma.

Lühisvabasti sobiva seadistuse korral, näiteks selle väljalülitumise viivituse korral, on võimalik saavutada kõrgem selektiivsus erinevate kaitseelementide vahel ahelas, hoolimata sellest, kas see puudutab kaitselüliteid või sulavkaitsmeid. Täielik või osaline selektiivsus aitab vältida olukordi, kus kaitselüliti lülitub ilma vajaduseta välja. See tähendab, et kaitselülitid, kus rike puudub, ei ühendu tarbetult toitesüsteemist välja.

SAMM 3: projekti andmete registreerimine

See viimane samm on sama oluline kui kaks eelmist. Projekti tuleb märkida liigvooluvabasti tüüp koos liigvooluvabasti seadistuste kindlaksmääratud väärtustega. Vastavalt sellele tüübile seadistab jaotuskilbi tootja, installatsioonifirma või lõppkasutajada liigvooluvabasti.