Tööstus 4.0 tehnoloogiad ettevõtte OEZ tootmises

TÖÖSTUS 4.0 TEHNOLOOGIAD OEZ

Eelmisel aastal tähistasime 75 aasta möödumist madalpinge kaitselülitite arendamise ja tootmise algusest Letohradis. Tegelikult oli kogu aasta ettevõtte OEZ jaoks ülimalt tegus. Pidustused olid vaid kirsiks tordil. Kuigi meil oli eelmisel aastal raskusi klientidepoolse kasvava nõudlusega toimetulemisel, mis tõi kaasa tootmisvõimsuse suurenemise eelkõige kompaktvõimsuslülitite segmendis, õnnestus meil olukord edukalt lahendada. Lisaks on tänu projektile, mille raames teostati laohoone otsene ühendamine tootmishalliga, tagatud tootmise pidev varustatus, mis omakorda aitab stabiliseerida tarneid meie klientidele. Uuel aastal plaanitakse tootmisvõimsust veelgi suurendada, et tootmismaht kahekordistada. See saab toimuda täiendavate investeeringute toel tootmistehnoloogiasse.

Teiste märkimisväärsete saavutuste hulka kuulub meie ettevõtte sertifitseerimine energiajuhtimise valdkonnas, mis väljendub uute energiasäästlike meetmete ja projektide rakendamises vastavalt keskkonnakaitse põhimõtetele ning osalemises ülemaailmses EEP1 projektis. Lisaks 2016. aastal omandatud ohutu ettevõtte sertifikaadile anti ettevõttele OEZ juba kolmandat aastat järjest tervist edendava ettevõtte tiitel.

Kas teadsite, et viimased 10 aastat on OEZ olnud üks kõige arenenumaid ja moodsamaid Siemensi kontserni tehaseid Tšehhi Vabariigis?

Seetõttu oleme järk-järgult hakanud praktikas kasutama tööstus 4.0 elemente. Võimalik, et olete seda terminit kusagil kohanud – see tähendab tööstusrevolutsiooni neljandat etappi. Kõik neli põhilist tööstusliku arengu ajaloolist etappi on toodud ajajoonel (vt allolevat joonist).

Praktikas tähendab tööstus 4.0 seda, et kõik üksikud tootmisega seotud toimingud – nende määramine, haldamine, edenemine, jälgimine, mõõtmine ja tulemused, materjalide voog jne – on omavahel seotud arvutivõrgu abil.

Kuidas tootmine tööstus 4.0 puhul tegelikkuses välja näeb?

Peaaegu kõiki töökohal teostatavaid toiminguid haldab ja jälgib arvuti. Üldiselt algab tööprotsess vöötkoodi skannimisega, mis prinditakse kõigile olulistele alamkomponentidele ning ka tootele endale. Vöötkoodis sisalduv unikaalne informatsioon määratleb üksikasjalikult, mida tootega teha. Vöötkoodi lugedes ei määratle arvuti mitte ainult järgmist teostatavat toimingut või kasutatavaid osi, vaid kontrollib ka eelnevate toimingute täielikkust ja edukat lõpuleviimist ning salvestab kõik uued kasulikud andmed kesksesse andmebaasi. Sellesse andmebaasi on salvestatud toote täielik ajalugu kogu toote kasutusaja jooksul, sealhulgas teave selle kohta, millal ning mis tingimustel toode valmistati.

Sellised andmed ei ole mitte ainult oluliseks infoallikaks võimalike kaebuste lahendamisel, vaid on abiks eelkõige tootmisprotsesside ja nende tõhususe statistilise analüüsi teostamisel. Selliste analüüside tulemusi kasutatakse hiljem tootmisprotsesside edasiseks täiustamiseks.

Tootmine ettevõttes OEZ on põlvkonna võrra ees paljudest konkurentidest, mis võimaldab ettevõttel masstoota samal liinil sama toote erinevaid versioone või isegi erinevaid tooteid
ning teha seda mis tahes ajal, ilma tootmisvoogu häirimata või tootedete kvaliteeti mõjutamata. Tänu sellele oleme võimelised vastama kõikidele klientide vajadustele ning osaliselt toob see kaasa ka üha suureneva nõudluse ettevõtte OEZ toodete järele.

Soovime teid tänada OEZi kaubamärgi usaldamise eest ning lubame, et ka sel aastal on meie Letohradis ja Kralikys asuvate tootmistehaste eesmärgiks anda oma parim toodete kõrge kvaliteedi hoidmisel ning parandada veelgi meie hooldus-, müügi- ja tugiteenuste taset. Tänu nendele jõupingutustele on OEZ jätkuvalt esimene valik, kui vajate ohutust, kvaliteeti ja kasutusmugavust.