Ülepingekaitseseadmed

Ülepingekaitseseadmed on mõeldud kaitsma seadmeid, elektrilisi paigaldisi ja ehitises olevaid elusolendeid.

Välguvoolu liigpingepiirikud (T1) piiravad ohutult tugevat välguvoolu. Impulsspinge liigpingepiirikud (T2, T3) piiravad impulsspinget, mis tekib võrgu ümberlülitusprotsessidest või välgulöögist.

Kasutamiseks madala pingega võrkudes 230/400 V AC ning kuni 1000 V DC.

Tooted

SJB välguvoolu liigpingepiirikud - tüüp 1

 • Elektrivõrkude ja -seadmete kaitsmiseks otseste ja kaudsete välgulöökide eest hoonete kaitseseadmetes, madalpingeliinidel jne.
 • Vooluvõrkude ja elektriliste seadmete kaitsmiseks elu-, äri- ja tööstushoonetes jmt.
 • See vähendab pinget ja peatab ülepingevoolu, mille on põhjustanud otsene või kaudne välgulöök.
 • Kasutamine: kolmeetapilise ülepingekaitse esimese etapina (baaskaitse) – vastavalt standardile EN 61643-11 tüüp 1.
 • Rohkem teavet OEZi pakutavate ülepingekaitsmete kohta vaadake osast „Ülepingekaitsmed – kasutusjuhend“.
SJB VÄLGUVOOLU LIIGPINGEPIIRIKUD - TÜÜP 1-OEZ-Minia
Parameetrid
Nominaalne talitluspingeAC 230/400 V
Suurim pidev talitluspinge ACAC 350, 264 V
Impulssvool (10/350) - tippväärtus25 kA / pól, 50 kA / pól
Nimilahendusvool (8/20)25 kA / pól, 50 kA / pól
Nimisagedus50/60 Hz
Pingekaitse tase<1,5 kV, <2,5 kV
Suurim varusulavkaitse315, 500 A
Piiriku klassifikatsioon vastavalt EVS EN 61643-11T1
KaitseasteIP20
Jäikjuht maksimaalne35 mm2
Paindjuht maksimaalne25 mm2
Keskkonna temperatuur maks.-40 °C
Keskkonna temperatuur maks.80 °C
EVS EN 61643-11
IEC 61643-1

SJBC, SVBC välguvoolu ja impulsspinge kombineeritud liigpingepiirikud - tüüp 1 ja tüüp 2

 • Elektrivõrkude ja -seadmete kaitsmiseks otseste ja kaudsete välgulöökide eest hoonete kaitseseadmetes, madalpingeliinidel jne.
 • Kaitseks ülepinge eest, mis on põhjustatud atmosfääri häiretest ja võrkude ümberlülitusprotsessidest.
 • Korterite, majade, ärihoonete jmt tavalise juhtmestiku kaitseks.
 • See vähendab pinget ja peatab ülepingevoolu, mille on põhjustanud otsene või kaudne välgulöök või võrgu ümberlülitusprotsessid.
 • Kasutamine: kolmeetapilise ülepingekaitse esimese etapina (baaskaitse) ja teise etapina (keskkaitse) – vastavalt standardile EN 61643-11 tüüp 1 ja tüüp 2.
SJBC, SVBC VÄLGUVOOLU JA IMPULSSPINGE KOMBINEERITUD LIIGPINGEPIIRIKUD - TÜÜP 1 JA TÜÜP 2-OEZ-Minia
Parameetrid
Nominaalne talitluspingeAC 230/400 V
Suurim pidev talitluspinge ACAC 350, 335 V
Impulssvool (10/350) - tippväärtus25 kA / pól, 12,5 kA / pól
Nimilahendusvool (8/20)25 kA / pól, 12,5 kA / pól
Nimisagedus50/60 Hz
Pingekaitse tase<1,5 kV, <1,2 kV
Suurim varusulavkaitse315, 160 A
Piiriku klassifikatsioon vastavalt EVS EN 61643-11T1+T2
KaitseasteIP20
Jäikjuht maksimaalne35 mm2
Paindjuht maksimaalne25 mm2
Keskkonna temperatuur maks.-40 °C
Keskkonna temperatuur maks.80 °C
EVS EN 61643-11
IEC 61643-1

SVC impulsspinge liigpingepiirikud - tüüp 2

 • Elektrivõrkude ja -seadmete kaitseks kaudsete välgulöökide põhjustatud ülepinge eest.
 • Kaitseks ülepinge eest, mis on põhjustatud atmosfääri häiretest ja võrkude ümberlülitusprotsessidest.
 • Korterite, ärihoonete jmt tavalise juhtmestiku kaitseks.
 • See vähendab pinget ja peatab ülepingevoolu, mille on põhjustanud kaudne välgulöök ja/või võrgu ümberlülitusprotsessid.
 • Kasutamine: kolmeetapilise ülepingekaitse teise etapina (keskkaitse) – vastavalt standardile EN 61643-11 tüüp 2.
SVC IMPULSSPINGE LIIGPINGEPIIRIKUD - TÜÜP 2-OEZ-Minia
Parameetrid
Nominaalne talitluspingeAC 230/400 V
Suurim pidev talitluspinge ACAC 350 V
Nimilahendusvool (8/20)20 kA / pól
Suurim lahendusvool (8/20)40 kA / pól
Nimisagedus50/60 Hz
Pingekaitse tase<1,5 kV, <1,8 kV
Suurim varusulavkaitse125 A
Piiriku klassifikatsioon vastavalt EVS EN 61643-11T2
KaitseasteIP20
Jäikjuht maksimaalne35 mm2
Paindjuht maksimaalne25 mm2
Keskkonna temperatuur maks.-40 °C
Keskkonna temperatuur maks.80 °C
EVS EN 61643-11
IEC 61643-1

SVD impulsspinge liigpingepiirikud - tüüp 3

 • Elektrivõrkude ja -seadmete kaitseks kaudsete välgulöökide põhjustatud ülepinge eest.
 • Kaitseks ülepinge eest, mis on põhjustatud atmosfääri häiretest ja võrkude ümberlülitusprotsessidest.
 • Korterite, majade, ärihoonete jmt tavalise juhtmestiku kaitseks.
 • See vähendab pinget ja peatab ülepingevoolu, mille on põhjustanud kaudne välgulöök ja/või võrgu ümberlülitusprotsessid.
 • Kasutamine: kolmeetapilise ülepingekaitse kolmanda etapina (täppiskaitse) – vastavalt standardile EN 61643-11 tüüp 3.
SVD IMPULSSPINGE LIIGPINGEPIIRIKUD - TÜÜP 3-OEZ-Minia
Parameetrid
Nominaalne talitluspingeAC 230/400 V
Suurim pidev talitluspinge ACAC 253, 335 V
Nimikoormusvool / 30 °C26, 16 A
Nimilahendusvool (8/20)3, 1,5 kA
Avaahela pinge6, 4 kV
Nimisagedus50/60 Hz
Pingekaitse tase pingestatud kaitsemaandusjuhi (L-PE) ja neutraali-kaitsemaandusjuhi (N-PE) vahel< 1,5 kV
Suurim varukaitselüliti25, 16 A
Suurim varusulavkaitse25, 16 A
Piiriku klassifikatsioon vastavalt EVS EN 61643-11T3
KaitseasteIP20, IP40
Jäikjuht maksimaalne4 mm2
Paindjuht maksimaalne2,5 mm2
Keskkonna temperatuur maks.-40 °C, -25 °C
Keskkonna temperatuur maks.80 °C, 75 °C
EVS EN 61643-11
IEC 61643-1

Ülepingekaitseseadmed SVBC-DC, SVC-DC – tüüp 1 ja tüüp 2

 • Elektrivõrkude ja -seadmete kaitsmiseks otseste ja kaudsete välgulöökide eest hoonete kaitseseadmetes, madalpingeliinidel jne.
 • Kaitseks ülepinge eest, mis on põhjustatud atmosfääri häiretest ja võrkude ümberlülitusprotsessidest.
 • Fotoelektriliste allikate osade kaitsmiseks, peamiselt nende DC küljel.
 • Impulsspinge liigpingepiirikud, mis on mõeldud nii elu- kui ärihoonete ja teiste sarnaste ehitiste jaoks, mille osaks on ka DC rakendused (nt fotoelektriliste allikate puhul).
 • Põhiosadeks on Y-ühendatud varistorid.
 • Võimalik paigaldada tavalistesse tühjadesse kaitsmekorpustesse ja jaotuskilpide kappidesse Distri.
 • Mitmeosaline kujundus, mis koosneb alusest ja vahetatavatest moodulitest. Mooduleid saab mõõtmiseks või vea korral eemaldada seadet lahti ühendamata.
 • See vähendab pinget ja peatab ülepingevoolu, mille on põhjustanud otsene või kaudne välgulöök või võrgu ümberlülitusprotsessid.
 • Kasutamine: ülepingekaitse esimese etapina ja teise etapina – vastavalt standardile EN 50539-11 tüüp 1 ja tüüp 2.
ÜLEPINGEKAITSESEADMED SVBC-DC, SVC-DC – TÜÜP 1 JA TÜÜP 2 -OEZ-Minia
Parameetrid
Nominaalne talitluspingeDC 600, 875, 670, 970 V
Suurim pidev talitluspinge DCDC 720, 1050, 800, 1170 V
Impulssvool (10/350) - tippväärtus5 kA
Nimilahendusvool (8/20)15 kA
Pingekaitse tase<2,6 kV, <3,5 kV, <2,7 kV, <3,7 kV
Piiriku klassifikatsioon vastavalt EVS EN 50539-11T1+T2, T2
KaitseasteIP20
Jäikjuht maksimaalne35 mm2
Paindjuht maksimaalne25 mm2
Moment4,5 Nm
Keskkonna temperatuur maks.-40 °C
Keskkonna temperatuur maks.80 °C
EVS EN 50539-11