OEZ toodete disainimine

Oleme välja toonud soovituslikud OEZi tehnilised spetsifikatsioonid, CAD-joonised ja 3D-mudelid, mis on toeks projekteerimisel ning aitavad parandada projektide kvaliteeti.

Ettevõtte OEZ soovituslikes tehnilistes spetsifikatsioonides on määratletud toodete olulised tehnilised omadused. Koguselehtede mallid on esitatud spetsifikatsioonides.

Laadige alla ettevõtte toodete tehnilised spetsifikatsioonid

OEZi toodete CAD-joonised

Oleme esitanud CAD-joonised töötamiseks programmidega AutoCAD, EPLAN P8 või mõne muu programmiga. Jooniste formaadid OEZ CADi versioonil 2.60 (uuendatud 01.03.2017):

  • DWG;
  • DXF;
  • WMF;
  • XML (EPLAN P8).
Laadige alla CAD-jooniste komplekt ettevõtte OEZ toodetele

OEZi toodete 3D-mudelid

Pakume võimalust laadida alla ettevõtte OEZ toodete 3D-mudeleid universaalses formaadis STEP. Neid mudeleid saab kasutada programmides SolidWorks, Autodesk Inventor jne..

Mudelid on välja töötatud kolmedimensiooniliste 3D-elementidena, mida saab programmidesse importida ja seejärel muuta. OEZi toodete 3D-mudelid on maksimaalselt lihtsad, illustreerides vaid toodete põhiomadusi.

3D-mudelid tootekomplektide kohta on leitavad ka andmebaasist.

  • 3D-mudelite formaat – STEP (AP214).
  • Koostatud 01.2013.
OEZI TOODETE 3D-MUDELID
Laadige alla OEZi toodete 3D-mudelid