Modulaarsed kaitselülitid MINIA. Uued lahendused

OEZ-MODULAARSED KAITSELÜLITID MINIA

2015. aastal läbisid ettevõtte OEZ poolt toodetavad Minia moodulseadmed radikaalseid muudatusi, mida võib näha kui hüpet järgmise põlvkonna uuenduslike lülitusseadmete valdkonda. Eelkõige puudutavad muudatused Minia tooteportfelli kuuluvaid peamisi tootegruppe – kaitselüliteid ja rikkevoolu kaitselüliteid, sealhulgas nende tarvikuid, ning samuti ka lüliteid.

Mis on muutunud?

Sissejuhatavas tabelis on selgelt näha muudatused tootevalikus võrrelduna varasemate toodetega. Valikus on ligikaudu 450 uut toodet, st enam kui pool ligikaudu 850 Minia tootest!

Mis muudatustega kaasneb?

Soovime pakkuda klientidele paremaid tooteid. Selline retoorika on levinud, kuid konkreetseid eeliseid ei mainita. Seega, miks oleme ikkagi neid tooteid muutnud? Kõige olulisemad on järgmised põhjused: seadmete parem ühenduvus ning ühendatud elektrijuhtide parem kontroll, ühtne disain, seadmete kergem eemaldamine U-liinilt, kaitselülitid nii alalis- kui vahelduvvoolu jaoks, kergemini valitavad tarvikud…

Minia seadmete parem ühendumine ühenduslatiga

Uute LTS/LTP kaitselülitite ja LFN/LFE rikkevoolu kaitselülitite puhul on eemaldatud vana seeria puudujääk ühendumisel ühenduslatiga. Varasemalt esines mõningaid piiranguid seadmete ülaservast ühendamisel. Nüüd on tänu uutele LTS/LTP kaitselülititele ja LFN/LFE rikkevoolu kaitselülititele üldiselt võimalik teostada ühendamist ühenduslati abil ilma piiranguteta (vt joonis 1). Ühendamine on võimalik ka teiste seadmetega, näiteks MSO lülitid jms.

Ühtne disain

Jooniselt on näha, et oleme ühtlustanud ka disaini. Siia alla kuuluvad kaitselülitite ja rikkevoolu kaitselülitite identne kõrgus, hoobade kuju või seadmete esikülg, mis on samuti üheks uute toodete eeliseks.

Tihvtlatt

Seoses ühenduslatiga ühendamisega tuleks mainida üht olulist asja: oleme läinud üle kahveldisainiga ühenduslattidelt tihvtdisainiga ühenduslattidele. Sellest tulenevalt saab uusi Minia seadmeid ühendada ainult tihvtlatte kasutades.

Elektrijuhtide ühenduse parem kontroll lts/ltp kaitselülitite klemmides

Uued LTS/LTP kaitselülitid on varustatud klemmiga, mis võimaldab klemmiavas samaaegselt ühendada nii elektrijuhi kui ühenduslati. Elektrijuht ühendatakse ühenduslati ette, mis võimaldab paremat visuaalset kontrolli ühendatud elektrijuhi üle koos samaaegse ühenduslati ühendamisega. Kuna elektrijuht paikneb ühenduslati ees ning selle sisestamist klemmi on seetõttu lihtsam kontrollida, on lihtsam ka seda pingutada jne – vt joonist 2.

Kui elektrijuht ühendatakse klemmis eraldi, on selle läbilõige kuni 35 mm2. Samuti on võimalik ühendada klemmis kaks elektrijuhti – sellisel juhul saab ühendada 2 juhti maksimaalse läbilõikega 10 mm2.

Seadmete kergem eemaldamine u-liinilt

LTS/LTP kaitselülitid, LFN/LFE rikkevoolu kaitselülitid ja MSO lülitid on varustatud sulguritega, mis võimaldavad manuaalset kontrolli, st ühtegi tööriista ei ole tarvis. See on kasulik eelkõige seadme eemaldamisel U-liini küljest. Sulgureid saab vabastada lihtsalt tõmmates ning seejärel saab seadme ühenduslatilt kergesti eemaldada. Joonisel 3 on kujutatud sellist sulgurit kaitselülitil LTS ning näidatud, kuidas seda käsitseda.

LTN-UC kaitselülitite puhul on sulgurid veidi erinevad: need paiknevad seadme mõlemal küljel ning tagavad vähemalt samasuguse funktsionaalsuse kui LTS/LTP kaitselülitite sulgurid (LTN-UC sulgureid on kujutatud joonisel 4).

Kõigi versioonide puhul on sulgurid alati kergesti ligipääsetavad – need paiknevad alati elektrijuhtide ees ning samuti ühenduslati ees.
Seadmete kinnitust ei ole muudetud – neid saab kinnitada, klõpsates lihtsalt seadme U-liini külge nagu varasemalt.

Kaitselülitid nii alalis- kui vahelduvvoolu jaoks

LTN-UC kaitselülitid, mille ln on 1 kuni 63 A ning mida mõnikord nimetatakse universaalseteks kaitselülititeks (UC= Universal Current), on mõeldud kasutamiseks nii alalisvoolu- (kuni 440 V DC) kui vahelduvvooluahelates (230/400 V AC).

Lisaks sellele peamisele ja kõige olulisemale eelisele on neil ka teisi märkimist väärivaid omadusi. Tõenäoliselt on nende kaitselülitite kõige suuremaks täiendavaks eeliseks topeltklemmid (vt joonis 4), mis loovad kaitselülitist (lisaks kaitsefunktsioonile) mugava ühenduspunkti, kus saab ühte klemmi ühendada kuni 4 elektrijuhti. Näiteks saate ühendada kaks erineva läbilõikega elektrijuhti, samas ühe läbilõige võib olla kuni 35 mm2. Sarnaselt LTS kaitselülititele ühendatakse elektrijuhid ühenduslati ette, mis tagab ühendatud elektrijuhi parema visuaalse kontrolli.

Tarvikute lihtsam valimine

Nüüd on uue tootesarja seadmete puhul kõigi kaitselülitite ja rikkevoolu kaitselülitite jaoks saadaval samad elektrilised tarvikud (vt allpool olevat tabelit). Näiteks saab kõige levinumat PS-LT-1100 abilülitit või SV-LT-A230 vabastit kasutada nii kaitselülitite LTS/LTP/LVN puhul kui rikkevoolu kaitselülitite LFN/LFE puhul; abilüliteid saab kasutada ka MSO lülitite puhul. Eeliseks on, et tarvikuid on kergem valida ning need sobivad laiemale hulgale seadmetele.

Signaallülitite uus disain lähtestamise surunupuga teeb võimalikuks lüliti lähtestamise seadme esiküljel asuva lähtestushoova abil. Ilma lähtestamise võimaluseta signaallülitiga võrreldes on eeliseks see, et operaator ei pea lülitama sisse peaahelat (kaitselüliti), et signaalahelat (ehk väljalülitusvalgust või helisignaali kuni vea tuvastamiseni) katkestada. Joonisel 5 on kujutatud selline signaallüliti.

Muud eelised

Eespool nimetatud eelised on kõige olulisemad, kuid need on vaid osa kõigest sellest, mis muudatusega kaasneb. Teised eelised (võrrelduna vana tootesarjaga) on esitatud vaid lühidalt. Täpsema teabe saamiseks tutvuge Minia kataloogiga.

LFN/LFE rikkevoolu kaitselülitid

  • Õhutemperatuur juba alates -25 °C kõigile tüüpidele, võrrelduna vana tootesarja, kus osa algas -5 °C juurest. Eelis: Suurem rakendusala ümbritseva keskkonna temperatuurist lähtuvalt
  • Oleku indikaator – rikkevoolu kaitselülitid on varustatud oleku indikaatoriga, mis on ühendatud kontaktidega. Eelis: seadme kontaktipositsiooni nähtav tuvastamine
  • Valikuline signaallüliti paigaldamine. Eelis: valikuline kaugnäidik rikkevoolu väljalülituse kohta
  • Valikuline šuntvabasti või alapingevabasti paigaldamine Eelis: valikuline rikkevoolu kaitselüliti kaugväljalülitus.

MSO lülitid

Kuni 125 A 1 mooduli/pooluse laiusega. Eelis: rohkem ruumi elektrikilbis.