Ettevõtte ajalugu

1941

ettevõtte asutamine

1949 

praeguse peakontori asukohta ehitati tootmisüksus

1952 

ettevõtte nimena kasutati esmakordselt tähekombinatsiooni OEZ (Orlické elektrotechnické závody)

1994

ettevõtte OEZ Letohrad s. p. tootmisosa erastamise tulemusel alustab tegevust OEZ Letohrad s.r.o.; uue ettevõtte omanikeks on kuus Tšehhi kodanikku

1995

asutati tütarettevõte OEZ Slovakia, spol s r.o., mis on ainuõiguslikuks partneriks Slovakkias

1997

välisturgude hõlmamiseks asutati Prahas OEZ International a.s.

2001

ettevõtte uueks nimeks sai OEZ s.r.o.

asutati OEZ Deutschland GmbH

2002

ettevõttest OEZ s.r.o. sai osanik ettevõtetes Zkušebnictví, a.s. (sõltumatu katselabor) ja Elektrorozvaděče, s.r.o. (paneelehituse ettevõte)

asutati kontsern OEZ Group

2003

asutati tütarettevõtted Poolas, Ukrainas ja Venemaal

2004

avati moodne haldushoone ja koolituskeskus

2005

asutati OEZ EM s.r.o.

ettevõttest OEZ sai suitsuvaba ettevõte

2006

OEZ EM s.r.o. sai ettevõtte NH Zábřeh, a.s. elektroonikavaldkonna aktsionäriks

müüdi enamusosalus ettevõttes Elektrorozvaděče, s.r.o.

loodi sihtkapitali fond BUDOUCNOST, mille eesmärgiks sai toetada tehnikumide ja tehnikaülikoolide õpilasi

2007

lepingu sõlmimine strateegilise partneriga Siemens Group

2008

ehitati kaks uut tootmisüksust, ettevõte suurendas tootmisvõimsust ning tõhustas teadus- ja arendustegevust

turule toodi MINIA moodulseadmete sari

 2009

avati OEZi suurim tootmishall MINIA (1400 m2)

2010

uue halli ehitamine õhkkaitselülitite tootmiseks – tootmise Berliinist üleviimine

Letohradi katselabori rekonstrueerimine

2011

ettevõtte 70. sünnipäev

tegevust alustab Kraliky tootmisüksus

2012

tootmine Kralikys suureneb

katselabori (Letohrad) uue osa ehitus

2013

tootmise üleviimine Žamberkist Kralikysse

katselabori rekonstrueerimise teise etapi lõpetamine

2015

valatud korpuses seadmete tootmise laiendamine ja stabiliseerimine Kralikis