Ettevõtte kohta

Meie kaubamärk esindab enam kui 75 aasta pikkust kogemust madalpinge väljalülitusseadmete arendamisel ja tootmisel. OEZ on madalpinge vooluahelate valdkonda kuuluvate toodete ja teenuste kompleksne tarnija.

Tänu 10-aastasele partnerlusele ettevõttega Siemens on OEZil üks kõige moodsamaid tootmisüksusi Tšehhi Vabariigis. Ettevõtet OEZ on tunnustatud turvalise ettevõtte tiitliga ning kolmandat korda järjest on firma saanud tervist edendava ettevõtte auhinna.

Energiamajanduse seisukohalt näitab meie ühiskondlikku vastutust selgelt ka osalus ülemaailmses energiatõhususe projektis EEP (Energy efficiency program). Tegutseme aktiivselt keskkonnakaitses ning võtame energiasäästu valdkonnas pidevalt kasutusele täiendavaid uusi meetmeid ja algatame projekte.

Tänu järkjärgulisele üleminekule tööstustasemele 4.0 ehk tööstusrevolutsiooni neljandasse etappi, mida iseloomustab tootmistehnoloogia digiteerimine, on OEZ on üks Tšehhi kõige moodsamaid tootmisettevõtteid.

TÖÖSTUS 4.0 tehnoloogiad

Kuidas OEZ 4.0 tegelikkuses toimib? Peaaegu kõiki ettevõtte OEZ töökohtades tehtavaid toiminguid juhivad ja kontrollivad arvutid. Tavaliselt algavad tööoperatsioonid sellega, et skannitakse vöötkood, mis on praegu trükitud kõigile olulistele alamkoostudele ning samuti lõpptootele.

Kood sisaldab unikaalset informatsiooni, mis kirjeldab täpselt, mida tootega teha tuleks. Lisaks järgmise teostatava toimingu ning kasutatavate osade määratlemisele kasutab arvuti koodi ka selleks, et kontrollida eelnevate toimingute täielikkust ja edukat lõpuleviimist, ning salvestab kõik uued kasulikud andmed kesksesse andmebaasi.

Kõik toodet puudutavad andmed säilitatakse andmebaasis kogu toote eluea jooksul, st seal on teave selle kohta, millal ja mis tingimustel toode valmistati. Sellised andmed ei ole mitte ainult oluliseks infoallikaks võimalike kaebuste lahendamisel, vaid on abiks eelkõige tootmisprotsesside ja nende tõhususe statistilisel analüüsil. Samuti saab selliste analüüside tulemusi kasutada tootmisprotsesside edasiseks täiustamiseks.

Meie visioon

Sellest tulenevalt on tootmine ettevõttes OEZ paljudest konkurentidest ühe põlvkonna võrra ees. Oleme võimelised tootma seadmete eri versioone või isegi erinevaid seadmeid järjestikku, tehes seda samal liinil ja samal ajal, häirimata tootmisvoo sujuvat toimist ja mõjutamata toote kvaliteeti.

Seetõttu oskame paremini arvestada klientide vajadustega ning vastata üha suurenevale nõudlusele OEZi toodete ja teenuste järele. Lühidalt öeldes leiate ettevõtte OEZ kaubamärgi kõigis rakendustes, kus ohutus, kvaliteet ja kasutusmugavus on otsustava tähtsusega.