Vastavusdeklaratsioon

Võimalik on alla laadida ettevõtte OEZ s.r.o. toodete vastavusdeklaratsioon, mis lähtub:

  • seadusest nr 22/1997 Coll. ning sellega seotud määrustest,
  • eelkõige valitsuse määrusest nr 17/2003 Coll.,
  • mis käsitleb tehnilisi nõudeid madalpingega elektriseadmetele, ning valitsuse määrusest nr 616/2006 Coll.,
  • mis käsitleb tehnilisi nõudeid seadmete elektromagnetilisele ühilduvusele.
ETTEVÕTTE OEZ VASTAVUSDEKLARATSIOON